Informes

Descarregar Temàtica PDF

Informe 2008

Mercat laboral i formació

Globalment, l'any 2007 l'evolució del mercat laboral va ser positiva tant a Barcelona com a Catalunya, i va suposar la culminació d'una etapa expansiva llarga i intensa. Barcelona va tancar l'any amb un taxa d'atur del 5,8 % - la segona més baixa des del 2001 -, mentre que Catalunya va registrar una taxa d'atur del 6,5 %, amb la qual cosa es va situar, per tercer any consecutiu, per sota de la mitjana de la Unió Europea (7,2 %), la de l'Europa dels 15 (7 %) i la del conjunt d'Espanya (8,3 %). D'altra banda, la població activa de Catalunya supera els 3,7 milions de persones, i el Principat es manté com el quart mercat laboral de la Unió Europea quant a dimensions. Tant la taxa d'activitat catalana com la de la ciutat - que ha pujat fins al 77,4 % - estan clarament per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Així mateix, la taxa d'ocupació ha continuat augmentant fins a assolir el 72,9 % a Barcelona, amb la qual cosa ha superat tant els registres de Catalunya i la UE com els objectius europeus previstos per al 2010. Efectivament, l'any 2007 la ciutat va continuar guanyant ocupació - fet que es produeix de manera ininterrompuda des de l'any 1995 - amb la creació de prop de 19.000 nous llocs de treball. Pel que fa a la qualitat, cal destacar que a Barcelona els contractes indefinits van suposar més del 17 % del total de la contractació. A partir de la tardor del 2007, però, la crisi financera internacional i el descens progressiu del ritme de l'activitat econòmica van afectar l'evolució del mercat laboral; aquest efecte s'ha notat sobretot el 2008. Així doncs, a partir del segon semestre del 2008 s'observen un increment notable del nombre d'aturats i una destrucció neta d'ocupació, per primer cop en 14 anys, tant a la ciutat com a Catalunya i al conjunt del territori espanyol. Tot i això, la intensitat d'aquest procés és més moderada a Barcelona, que manté més d'un milió d'afiliats a la Seguretat Social i una taxa d'atur similar a la del conjunt de la zona euro. En l'àmbit de la formació, Barcelona consolida l'atractiu creixent com a ciutat per cursar-hi estudis de postgrau en el panorama internacional, i és l'única ciutat europea amb dues escoles de negocis entre les nou primeres del rànquing de les millors escoles de negocis del Financial Times i tres escoles entre les 100 millors del món del rànquing mundial d'MBA del Financial Times. Pel que fa a l'indicador de la Unió de Bancs Suïssos que compara les hores anuals treballades i els dies de vacances pagades a diverses ciutats d'arreu del món, Barcelona se situa en una posició intermèdia. Així doncs, la ciutat compatibilitza les necessitats dels empresaris amb una qualitat de vida adequada per als treballadors.Consulta avançada

Informe:

1.Temàtiques
2.Indicadors
3.Àmbit geogràfic
4.Any natural
5.Exportació

Selecciona les temàtiques:

 • Ciutat per als negocis
 • Mercat laboral i formació
 • Preus i costos
 • Societat del coneixement
 • Sostenibilidad i qualitat de vida
 • Sostenibilitat i qualitat de vida
 • Turisme

Tots

Guia d'ajuda

Polsi sobre la imatge:Consulta avançada

Informe:

1.Temàtiques
2.Indicadors
3.Àmbit geogràfic
4.Any natural
5.Exportació

Selecciona les temàtiques:

 • Ciutat per als negocis
 • Mercat laboral i formació
 • Preus i costos
 • Societat del coneixement
 • Sostenibilidad i qualitat de vida
 • Sostenibilitat i qualitat de vida
 • Turisme

Tots

Guia d'ajuda

Polsi sobre la imatge: