Informes

Descarregar Temàtica PDF

Informe 2008

Preus i costos

L'any 2008, l'evolució del cost de la vida a Barcelona i Catalunya ha registrat dues etapes ben diferenciades: si entre el gener i el juliol la inflació ha escalat fins a valors del 5 % - fruit de l'encariment del petroli i l'augment dels preus de primeres matèries bàsiques als mercats internacionals -, a partir de l'agost la tendència s'ha invertit i aquest indicador ha anat caient fins a assolir un mínim històric (1,6 %) al desembre, sobretot per la disminució del preu del cru. Aquest retrocés ha fet que el diferencial d'inflació que durant anys ha presentat l'economia catalana respecte de la UEM hagi estat nul al desembre per primera vegada des del 1991, cosa que ha afavorit la competitivitat de les empreses. Al mateix temps, però, les ciutats europees s'han encarit en relació amb les nord-americanes per la revaloració de l'euro enfront del dòlar durant bona part de l'any. El resultat d'aquestes dues tendències és que Barcelona manté la seva posició en el rànquing de ciutats del món quant al cost de la vida - segons l'estudi anual de Mercer Human Resource Consulting -, tot i que continua sent competitiva en el context de l'Europa dels 15 el 2008. L'atractiu de fer negocis i d'establir-se a Barcelona ha anat associat, tradicionalment, a uns preus competitius del sòl, els subministraments i els costos laborals en el context europeu. En aquest sentit, pel que fa al preu del lloguer d'oficines, cal destacar que, gràcies al desenvolupament de noves àrees de negoci, l'increment mitjà registrat a Barcelona en els darrers dos anys ha estat inferior a la mitjana de la mostra de ciutats seleccionades per Richard Ellis en l'informe «Global Market Rents», la qual cosa reafirma el grau d'atractivitat de què ha gaudit la ciutat en els darrers anys. Barcelona també es manté competitiva en l'àmbit internacional pel que fa als locals comercials. En canvi, malgrat que té una oferta àmplia i diversificada, se situa en la franja alta del rànquing de ciutats europees pel que fa al preu del sòl industrial i logístic, tot i que els valors màxims que registra són inferiors als de Londres, Dublín, Hèlsinki i Oslo. Pel que fa als preus dels subministraments en l'àmbit europeu, Espanya - i per extensió Barcelona - manté una posició competitiva en l'apartat dels carburants i els combustibles, així com en el de l'electricitat per a ús industrial. Quant als costos salarials, l'informe de la Unió de Bancs Suïssos situa Barcelona en la franja mitjana de la mostra de ciutats del món corresponent a l'any 2008. Barcelona tendeix a convergir gradualment amb els valors de les principals àrees urbanes d'Europa i iguala el nivell de París, alhora que pren distància respecte d'algunes ciutats del sud de la Mediterrània. En l'entorn internacional, la ciutat comtal continua sent competitiva pel que fa al nivell salarial, i avança en una estratègia de futur basada en la potenciació d'activitats intensives en coneixement que incorporin mà d'obra altament qualificada i capital humà d'excel·lència.Consulta avançada

Informe:

1.Temàtiques
2.Indicadors
3.Àmbit geogràfic
4.Any natural
5.Exportació

Selecciona les temàtiques:

 • Ciutat per als negocis
 • Mercat laboral i formació
 • Preus i costos
 • Societat del coneixement
 • Sostenibilidad i qualitat de vida
 • Sostenibilitat i qualitat de vida
 • Turisme

Tots

Guia d'ajuda

Polsi sobre la imatge:Consulta avançada

Informe:

1.Temàtiques
2.Indicadors
3.Àmbit geogràfic
4.Any natural
5.Exportació

Selecciona les temàtiques:

 • Ciutat per als negocis
 • Mercat laboral i formació
 • Preus i costos
 • Societat del coneixement
 • Sostenibilidad i qualitat de vida
 • Sostenibilitat i qualitat de vida
 • Turisme

Tots

Guia d'ajuda

Polsi sobre la imatge: