Informes

Descarregar Temàtica PDF

Informe 2008

Sostenibilitat i qualitat de vida

El compromís amb un desenvolupament sostenible que permeti satisfer les necessitats de la societat actual sense hipotecar el benestar de les generacions futures forma part de l'estratègia de moltes de les institucions, les organitzacions i les empreses de l'esfera pública i privada, tant en l'àmbit internacional i nacional com en el local. Aquest compromís suposa tractar de manera integrada els aspectes econòmics, socials i mediambientals per tal d'afrontar reptes clau de la societat actual com són el canvi climàtic i el model energètic, el transport sostenible, la conservació i la gestió dels recursos naturals i la cohesió social. En aquesta línia s'emmarquen l'Estratègia pel desenvolupament sostenible de la Unió Europea - reformulada l'any 2006 - i les dels estats membres, entre les quals hi ha la d'Espanya, que va ser aprovada el novembre de 2007. D'altra banda, a Catalunya, l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana per al període 2008-2011 incorpora en els seus trets bàsics un pla de mesures per aconseguir un desenvolupament sostenible que integri medi ambient i activitat econòmica, tant pel que fa a la reducció dels impactes ambientals com pel que fa a l'aprofitament del repte de la sostenibilitat com a factor de desenvolupament econòmic. La ciutat de Barcelona treballa en aquesta direcció des de fa anys: va començar amb el procés iniciat amb l'Agenda 21 durant la dècada de 1990, que va suposar l'impuls per al Compromís ciutadà per a la sostenibilitat - signat per més de 400 empreses i organitzacions -, que consensua deu objectius de desenvolupament sostenible per al període 2002-2012. En aquest marc es desplega el Pla d'acció d'organitzacions i empreses, amb mesures concretes en aquest àmbit. D'altra banda, des de fa uns quants anys, l'Agència d'Energia de la ciutat aplica el Pla de millora energètica de Barcelona, que prioritza l'estalvi d'energia, l'eficiència energètica, l'ús i el coneixement de les energies renovables i la millora de la qualitat ambiental. Així mateix, la introducció de criteris sostenibles en les transformacions urbanístiques previstes - com les xarxes de climatització del 22@ o del barri de la Marina de la Zona Franca - o l'avenç en la mobilitat sostenible que, entre altres iniciatives, ha suposat el Bicing són un exemple del compromís de la ciutat amb la sostenibilitat. L'Observatori de Barcelona recull novament indicadors d'àmbit urbà sobre transport sostenible, zones verdes i recollida selectiva de residus basats en la informació del projecte «Urban Ecosystem Europe 2007». Una novetat d'aquesta edició és la presentació de l'indicador del consum d'aigua per habitant, que serveix per fer-se ressò de la sensibilitat creixent per l'estalvi i l'eficiència de l'ús de l'aigua tant a la ciutat com al conjunt del país. D'altra banda, el compromís del món empresarial espanyol amb la sostenibilitat ambiental es va refermar l'any 2007, en què Espanya va ocupar el primer lloc del continent europeu i el tercer a escala mundial pel que fa a l'obtenció d'acreditacions ISO 14001, de qualitat ambiental. Des del punt de vista del model energètic, però, els aspectes positius, com ara l'augment del pes relatiu de les energies renovables en el consum total, van acompanyats de nivells elevats de dependència energètica o de la necessitat de continuar avançant en l'àmbit de l'eficiència energètica al conjunt de l'Estat. La sensibilitat ambiental de Barcelona, juntament amb l'acreditada capacitat organitzativa de la ciutat, permetran que l'any 2009 Barcelona sigui la seu de la Carbon Expo, el principal esdeveniment firal sobre el control d'emissions de carboni que se celebra en l'àmbit internacional, en la primera edició que es farà fora d'Alemanya. Cal valorar molt positivament aquest fet, una mostra del paper actiu de Barcelona en les accions que, des del món urbà, contribueixen a afrontar els reptes que planteja el canvi climàtic. Per acabar, cal destacar que l'any 2008 Barcelona es posiciona, per onzè any consecutiu, com la ciutat amb més qualitat de vida d'Europa segons Cushman and Wakefield. Aquest indicador es manté, doncs, com un dels principals actius de la ciutat tant per als residents com per a l'atracció de turistes, empreses i professionals.Consulta avançada

Informe:

1.Temàtiques
2.Indicadors
3.Àmbit geogràfic
4.Any natural
5.Exportació

Selecciona les temàtiques:

 • Ciutat per als negocis
 • Mercat laboral i formació
 • Preus i costos
 • Societat del coneixement
 • Sostenibilidad i qualitat de vida
 • Sostenibilitat i qualitat de vida
 • Turisme

Tots

Guia d'ajuda

Polsi sobre la imatge:Consulta avançada

Informe:

1.Temàtiques
2.Indicadors
3.Àmbit geogràfic
4.Any natural
5.Exportació

Selecciona les temàtiques:

 • Ciutat per als negocis
 • Mercat laboral i formació
 • Preus i costos
 • Societat del coneixement
 • Sostenibilidad i qualitat de vida
 • Sostenibilitat i qualitat de vida
 • Turisme

Tots

Guia d'ajuda

Polsi sobre la imatge: