Informes

Descarregar Temàtica PDF

Informe 2008

Turisme

Barcelona s'ha consolidat com una de les principals destinacions de turisme urbà d'Europa alhora que s'ha convertit, els darrers anys, en el port mediterrani preferit de les grans companyies de creuers. Barcelona s'ha convertit en la cinquena urbs turística d'Europa gràcies al fet d'haver rebut 58,1 milions de turistes en 15 anys. L'informe d'activitat turística 1993-2007 de Turisme de Barcelona, que fa un resum de l'evolució dels principals indicadors del sector, il·lustra perfectament el gran èxit turístic de la ciutat durant aquest període. El nombre de turistes i el de pernoctacions als hotels barcelonins han crescut el 190 % i el 220 % respectivament; el 2007 s'ha arribat a una taxa d'ocupació del 79,7 %, 25 punts percentuals més que el 1993. Així mateix, en el període 2000-2007 la despesa amb targeta de crèdit del turisme internacional ha augmentat el 251 %, dada que constitueix un exponent de l'impacte d'aquesta activitat econòmica sobre l'economia de la ciutat. L'evolució del sector a Barcelona ha conduït a un bon equilibri a la ciutat entre el turisme professional i el turisme de vacances. Aquest darrer ha experimentat un increment espectacular del 389,3 % entre el 1993 i el 2007, amb la qual cosa ha convertit Barcelona en tota una referència del turisme urbà internacional. Un dels segments que ha contribuït més activament a aquesta evolució és el dels creuers, turisme d'alt poder adquisitiu que ha experimentat un creixement extraordinari i que, segons dades de MedCruise, ha registrat 1.765.838 passatgers a Barcelona l'any 2007. Aquesta xifra situa Barcelona en una posició líder com a port base per a les principals companyies de creuers que operen a la Mediterrània. Un dels principals reclams que fa possible el posicionament de Barcelona com a destinació turística urbana és la cultura, un àmbit en què la ciutat té un patrimoni important i una oferta permanent i dinàmica. Altres factors, com ara l'atractiu de Barcelona com a espai i entorn adient per a la filmació de pel·lícules, com a ciutat de compres o com a referent gastronòmic, també s'han promocionat amb èxit els darrers anys. El segment del turisme professional (congressos, convencions, negocis, fires, etc.) també ha crescut molt: el 122,7 % entre el 1993 i el 2007, cosa que n'ha reforçat la importància a la ciutat. De fet, l'any 2007 ha representat gairebé la meitat de l'activitat turística a la ciutat. Pel que fa a l'àmbit internacional, segons dades de la Unió d'Associacions Internacionals, l'any 2007 Barcelona se situa en la sisena posició en el rànquing de ciutats del món organitzadores de congressos i convencions internacionals. La política turística s'ha orientat a captar un turisme de qualitat i atreure uns segments de demanda més específics a partir dels actius que ofereix la ciutat: innombrables espais històrics i singulars, un model de comerç propi de qualitat, preus competitius o una oferta mèdica i sanitària avançada que ha fet de Barcelona una destinació de turisme de salut i benestar de prestigi mundial. El salt endavant del turisme a Barcelona ha coincidit amb la creació de Turisme de Barcelona, consorci format per l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, que, amb la forta implicació del sector, ha constituït un model de consens i de gestió pública i privada de referència internacional. Ara bé, el futur presenta nous reptes, i la ciutat ha de repensar amb visió estratègica l'aposta que ha fet durant aquests anys. És per això que s'ha endegat un procés de reflexió que busca garantir la sostenibilitat i la continuïtat de l'èxit turístic barceloní i que tindrà com a eina de treball un nou Pla estratègic de turisme, que establirà objectius i un programa d'accions de futur amb l'horitzó de l'any 2015. Aquest pla ha d'ajudar el sector a sobreposar-se a la situació de crisi econòmica global i contribuir a la seva sostenibilitat econòmica i social.Consulta avançada

Informe:

1.Temàtiques
2.Indicadors
3.Àmbit geogràfic
4.Any natural
5.Exportació

Selecciona les temàtiques:

 • Ciutat per als negocis
 • Mercat laboral i formació
 • Preus i costos
 • Societat del coneixement
 • Sostenibilidad i qualitat de vida
 • Sostenibilitat i qualitat de vida
 • Turisme

Tots

Guia d'ajuda

Polsi sobre la imatge:Consulta avançada

Informe:

1.Temàtiques
2.Indicadors
3.Àmbit geogràfic
4.Any natural
5.Exportació

Selecciona les temàtiques:

 • Ciutat per als negocis
 • Mercat laboral i formació
 • Preus i costos
 • Societat del coneixement
 • Sostenibilidad i qualitat de vida
 • Sostenibilitat i qualitat de vida
 • Turisme

Tots

Guia d'ajuda

Polsi sobre la imatge: