L'Observatori

L’Observatori de Barcelona és una iniciativa que té per objectiu difondre informació actualitzada sobre els aspectes més destacats de la ciutat de Barcelona des d’una perspectiva comparada. Ofereix referències que poden servir com a base per a la presa de decisions als agents econòmics interessats en establir-se o fer negocis a Barcelona.

L’Observatori permet comparar periòdicament la posició de Barcelona respecte d’altres ciutats del món en cadascun dels àmbits analitzats: negocis, coneixement, turisme i cultura, sostenibilitat i qualitat de vida, preus i costos, i mercat laboral i formació. També pren el pols a la ciutat mitjançant el seguiment sistemàtic de l'actualitat més rellevant i recent.

Característiques de l’Observatori de Barcelona:

  • Es construeix sobre la base d'una bateria d'indicadors econòmics definits a nivell de ciutat però susceptibles d'ampliació a d'altres àmbits territorials.
  • La mostra central agrupa a unes 30 ciutats europees i pot assolir en alguns casos fins a 60 ciutats de tot el món.
  • La informació recollida és de màxima actualitat.
  • L'Observatori de Barcelona és una eina al servei de la ciutat, elaborada amb el suport i l'acord dels principals protagonistes del desenvolupament i la promoció de Barcelona.